Նարե Վարդումյան

Ծնվել է ք. Էջմիածին
Սովորել է՝ Գ.Նարեկացու անվ. դպրոց
Մասնագիտությունը՝ Թարգմանիչ (ԵՊՀ)
Սիրած կարգախոսը` Խաղա, եթե անգամ
վախենում ես պարտվել:
ՀԿ-ում կարգավիճակը- անդամ