Մարիամ Մարիկյան


Ծնվել է ք. Ստեփանավան
Սովորել է Վանաձորի N5 դպրոց
Մասնագիտությունը- աստվածաբան (ԵՊՀ)
Սիրած կարգախոսը՝ Կամ ամեն ինչ, կամ՝ ոչինչ:
ՀԿ-ում կարգավիճակը- անդամ