Գոհար Նավասարդյան


Ծնվել է ք. Եղեգնաձոր
Սովորել է՝ Եղեգնաձորի N 2 դպրոց
Մասնագիտությունը՝ հոգեբան (ԵՊՀ), փրկարար ( ԱԻՆ 911)
Սիրած կարգախոսը՝ Այն ինչ մեզ չի սպանում,
ավելի ուժեղ է դարձնում:
ՀԿ-ում կարգավիճակը- անդամ