Դավիթ Աքելայն


Ծնվել է ք. Երևան
Սովորել է՝ թիվ 118 ավագ դպրոց
Մասնագիտությունը՝ փիլիսոփա (ԵՊՀ)
Սիրած կարգախոսը՝ Եթե ճանապարհը տանում է դեպի
նպատակ, ապա էական չէ նրա երկարությունը
ՀԿ-ում կարգավիճակը- անդամ