Արայիկ Միքայելյան


Ծնվել է – գ. Շինուհայր
Սովորել է- Ս. Թովմասյանի անվ. դպրոցում
Մասնագիտությունը՝ ռազմական հոգեբան (ԵՊՀ)
Սիրած կարգախոսը՝ Կանգ առ ժամանակ,
...էլի հարատևիր:
ՀԿ-ում կարավիճակը - անդամ